Här är en samling bahá’í-filmer om bahá’í-tron. Dessa filmer beskriver de viktigaste områdena bahá’íerna arbetar med internationellt och tar upp även intressanta perspektiv på hur vi kan arbeta med dessa ämnesområden och även införa tankar och idéer i grannskapen i Sollentuna …

A Widening Embrace

Bahá’u’lláhs anhängare strävar tillsammans med sina vänner till att bidra till samhällets utveckling. A Widening Embrace illustrerar ett antal erfarenheter och insikter från några utvalda grannskap, byar och städer runtom i världen. Den släpptes i samband med det internationella bahá’í-konventet 2018 och publicerades ursprungligen här: bahai.org/widening-embrace.

The Cost of Discrimination

Ursprungligen publicerad på IranWire: iranwire.com/en/features/4762

Dokumentären utforskar konsekvenserna av systematisk diskriminering och drar paralleller mellan apartheid i Sydafrika och Irans förtryck av bahá’íer. Visad på riksdagsseminariet ”Diskrimineringens pris” 27/11 2017.

Changing The World, One Wall At A Time

Light to the World

Bahá’í Sverige – inte ett år till

Svenska Bahá’í-samfundet uppmärksammar att Yaran har fängslats i nio år och deltar i den internationella kampanjen ”Not Another Year”. Musik av Mea Karvonen: A Nightingale’s Cry – Glory (mea-music.bandcamp.com)

Frontiers of Learning

Berättelser från fyra kluster som förmedlar några erfarenheter och insikter från lärandets gränsområden av dem som strävar efter att bidra till den andliga och materiella omvandlingen av samhället.

09 – Att bygga en ny civilisation

06 – Samstämmighet

05 – Vänskap och ömsesidigt stöd

02 – Ett tvåfaldigt moraliskt syfte

01 – Att bidra till samhällets förbättring