Bahá’u’lláhs Förborgade Ord

Förlag: Bahá’í-förlaget AB, 1991
Författare: Bahá’u’lláh
Sidor: 52
Omslag: Hard Cover
ISBN: 91-7444-072-1

Köp boken

Kategori:

Beskrivning

Bahá’u’lláh – Guds budbärare för vår tidsålder.

Boken framställer i koncis form kärnan och andligheten i alla tidigare uppenbarelser. Boken är inte ett sammandrag, inte heller en iordningställd översikt Den är en ny skapelse – en brännpunkt, i vilken alla de tidigare stora ljusen är förenade i ett, och alla Guds ”igår” blir till ”idag”.

Bahá’u’lláhs Förborgade Ord står som ett tecken på Guds seger och på uppfyllelsen av Hans urgamla syfte med människans skapelse. Ingen bok, strålande av sådant intensivt ljus, har någonsin getts eller kunnat ges till mänskligheten tidigare. Den innehåller sammanfattningen av alla uppenbarelser och samlar ihop dem till fullständighet, förnyade i styrka och bringade till enhetens fulländning i Bahá’u’lláhs värdigt avslutande ord. Den är enhetens kännemärke för östs och västs alla profeter, från begynnelsen till nuet. Den är utmärkelsestecknet för den allomfattande tro, på vilken ”den allra största freden” skall byggas.

Översättning till svenska från Shoghi Effendis engelska översättning med titeln ”The Hidden Words of Bahá’u’lláh”. Läs mera om Bahá’u’lláh på bahai.se.