Skolundervisning - studiecirklar

Vad bahá’í-samfundet arbetar med är trivsel i mångfald. Vi intresserar lärare och elever i utökad förståelse för ämnesområdet religion kopplat till samhällskunskap. Under vissa perioder under vår- och höstterminen brukar eleverna studera övergripande olika religioner och samfund. 

Discord röst- och chattkanal för elever och lärare som studerar religion

Bahá’í-samfundet i Sollentuna har upprättat på Discord en temabaserad röst- och chattkanal. Här kan du utforska bahá’í-trons principer kring många spännande områden (såsom jämlikhet, andlighet, tro, världsmedborgarskap, mänskliga rättigheter, grannskapsutveckling, religion och skolans roll, utbildning, konst och vetenskap).

Utställning eller konstverk för att se på religionen som en helhet

Kanske kan eleverna i sina projektarbeten skapa en utställning eller ett konstverk som visar på hur de olika religionerna ingår i en större helhet?For exempel kan man betrakta profeterna, religionsgrundarna och de Gudomliga budbärarna som ”lite filosofiskt” ”andliga lärare” som vägleder mänskligheten genom värdegrunder och utvecklar människans andliga egenskaper under historiens gång? 

Andliga lärare för mänskligheten

En relevant bild, illustration, eller ram för förståelse är att förskollärare, grundskollärare på lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet, gymnasielärarna, högskolelärare och universitets-professorer som i sin undervisning inte är i motsättning till varandra. Framför allt ger detta synsätt det möjligt för barnet, eleven, ungdomen och den vuxne mer och mer förståelse för religionens roll för mänsklig utveckling; då med anknytning till samhället man lever i.

Därför, i och med att samhället utvecklas, utvecklas religionen och även vår förståelse för religionen. Med andra ord: de andliga ”lärare” har sin egen personlighet och socialt budskap. För att konkludera: detta är budskap anpassad tiden för uppenbarelsen, men det andliga budskapet är det samma – kärnan i religionen är det samma (bön, meditation, fasta, den gyllene regeln etc.). 

Religionernas böcker

Kan detta vara av intresse för dig som elev eller lärare i projektarbete kring religion?

Vi hoppas bygga upp ett kontaktnät med skolorna i Sollentuna och bli en resurs för undervisning och projektarbeten.

För mer information och resurser, besök: 

Är du SO- eller religionslärare är du hjärtligt välkommen att kontakta oss via sollentuna@bahai.se eller ringa 073-641 56 00 för att se på vilket upplägg som skulle passa dig och dina elever.