Bahá’í – religionen som ger dig inre frid

Är du intresserad i andliga frågor och principer som kan förändra världen? Kan vi som en religion i Sollentuna bistå med att skapa välstånd och varaktig fred genom trivsel i mångfald? Är frihet från fördomar viktiga för samhället och dessutom: hur kan vi få inre frid?

Finns svaret hos bahá’í-samfundet?

Bahá’u’lláh (1817-1892) uppenbarade på mitten av 1800-talet nya andliga och sociala principer för hur samhället ska organiseras. På den tiden var inte principerna möjliga att förstå eller tillämpa. I dag ser vi emellertid att principerna påverkar mänskligheten globalt, och även oss som bor i Sollentuna.

Studiecirklar
Studiecirklar berikar våra grannskap

För att skapa en bättre hållbar och hälsosam framtid i våra grannskap behöver vi inte endast använda traditionella verktyg. Till exempel: bön, meditation, meningsfulla samtal kring värdegrundar och att lyssna på varje individ.

I tillägg behöver vi i Sollentunas grannskap reflektera, rådslå och planera för hur vi vill skapa bättre livsförutsättningar – det är grunden för en ny världscivilisation.

En religion med fem kärnaktiviteter

De fem viktiga kärnområdena som vi som ett religiöst samfund i Sollentuna förespråkar, är inte nya, de är inte revolutionerande, och inte heller svåra att förstå eller arbeta med:

  • Barnklasser där man utgår från värdegrunder
  • Bemyndigande av juniorungdomar (11-14-åringarna)
  • Studiecirklar för ungdomar
  • Meningsfulla samtal och andaktsmöten
  • Reflektionsmöten för dynamiska grannskap, där hela grannskapet bjuds in att medverka genom reflektion, rådslag och planering tillsammans, fyra gånger per år …

Bahá’í-samfundet är en religion i Sollentuna och Bahá’u’lláh uppenbarar för mänskligheten följande: ”Jorden är endast ett land och mänskligheten dess medborgare”.

Inre frid och global fred genom mänsklighetens enhet

Fred kan vi etablera endast genom principen mänsklighetens enhet, och detta är en andlig sanning som alla vetenskaper som studerar människan bekräftar.

Framför allt annat ska du därför använda din kunskap och sträva efter ny kunskap, så att du genom dina egna ögon – och inte genom andras ögon (inte via traditioner, familjeband eller via fördomar) kan se och studera, samt medverka till att dessa nya principer sprids i samhället, i grannskapet där du bor.

För att skapa hälsosamma grannskap och närområden tillsammans behöver vi speciellt fokusera på trivsel i mångfald.
Först när alla inkluderas och ses som medhjälpare vill dessa livsmönster etableras.

Vi är en del av Internationella bahá’í-samfundet och ingår i Svenska Bahá’í-samfundet. Framför allt är vi ett trossamfund, en religion i Sollentuna, med lokala aktiviteter i kommunen.

Med andra ord: undersök närmare bahá’í-trons principer och Bahá’u’lláhs budskap. Efter din undersökning, via vår hemsida eller länksamlingar, ta kontakt med oss, och berätta vad du tror. Vad är dina hopp, bekymmer, och hur kan vi vandra tjänandets väg tillsammans?

Vi ser fram emot att höra från dig!

Kontakta oss i dag – så berättar vi mer vad vi kan göra tillsammans!

religion där man läser bön
Böneläsning är viktig för att få inspiration.

Foton: media.bahai.org och pixabay.com.