Reflektioner kring själens liv

  • Förlag: Bahá’í-förlaget AB
  • Författare: Ruhi Institute
  • Sidor: 62
  • Spiralbindning, storlek A4
  • ISBN: 91-7444-129 -9
Köp boken
Kategorier: ,

Beskrivning

Att vandra tillsammans på tjänandets väg

Studiecirkelboken Reflektioner kring själens liv utgår ifrån ett konceptuellt ramverk som styr Ruhi-institutets arbete. Boken handlar om individens andliga utveckling. Vi inser att en individs andliga tillstånd och hans eller hennes framsteg är frågor som bara Gud kan bedöma och som människor inte bör försöka att mäta. Ruhi-institutet har därför antagit en pedagogisk inställning som uteslutande handlar om hur man kan hjälpa individen att öka sin förmåga att tjäna. Denna kapacitet är intimt kopplad till andlighet. Den fungerar i relation till den på sätt som inte nödvändigtvis behöver definieras exakt. Det räcker för att förstå att det att tjäna representerar en miljö där andlighet kan utvecklas.

En systematisk utbildningsprocess för grannskapen

En systematisk process för andlig utbildning och förståelse sätts igång när deltagarna åtföljs genom tjänandets väg. De vägar som deltagarna följer beror på deras intressen och förmågor. På grundval av erfarenheterna från arbete bland befolkningen i Colombia har Ruhi-institutet markerat specifika ”tjänandets vägar”. Förståelse främjas längs varje väg genom en serie kurser Vissa moment förmedlar de färdigheter och attityder som krävs för att utföra tjänstehandlingar, medan andra presenterar andliga läror och föreskrifter som ger dessa handlingar mening.

Utbildning för att öka deltagarnas kunskaper

Ruhi-institutets huvudsekvens av kurser är inte arrangerad enligt en serie ämnen, med de har heller ett specifikt mål att öka individens kunskap. Innehållet och ordningen bygger därför på en serie tjänstehandlingar, där deltagarna i praktiken etablerar och skapar möjligheter hos individen att möta livskraften i dynamiska grannskap och samhällen i en utvecklingsprocess. Något som också noterats är att förbättringen av sådan framsteg i utvecklingen ses i termer av att ”vandra tillsammans på tjänandets väg”.

På en sådan väg hjälps deltagarna att först utföra relativt enkla uppgifter och sedan utföra mer komplexa och krävande serviceakter. Det har karaktären av kapacitetsuppbyggnad: Någon följer med dig när du lär dig att gå själv. Om du faller, finns det någon i närheten som ger dig en hjälpande hand. Misstag accepteras. Förtroende byggs gradvis upp. Fällan, genom att ställa för stora mål och piska fram entusiasm genom ständiga känslomässiga vädjan/uppmaningar undviks.

Reflektioner kring själens liv på tjänandets väg

Temat tjänande, som behandlas i Ruhi-Institutets huvudsekvens av kurser är heller avsedda att skapa ett dynamiskt handlingsmönster. Ett handlingsmönster som kommer att leda till en sund utveckling av grannskap och närområden. Detta handlingsmönster inkluderar inrättandet av andaktsmöten, ett program med hembesök, barnklasser, ungdomsgrupper och studiecirklar – förstärkt av individuella och kollektiva ansträngningar för att dela Bahá’u’lláhs läror i många miljöer.

Utöver huvudsekvensen kurser utvecklar Ruhi-institutet minst två uppsättningar kurser som förgrenar sig från huvudsekvensens serie. Dessa grenkurser gör det möjligt för deltagarna att följa mer specialiserade vägar av tjänande, medan de fortsätter sin studie via huvudsekvensen. Kurser i den första uppsättningen kommer att erbjuda utbildning för de som är intresserade av barnundervisning; de i den andra kommer att utveckla kapacitet för att arbeta med ungdomar.