Val Ridván 177 - röstsedel

Första virtuella årsmöte

En gång måste det ske – vi har ett virtuellt årsmöte. Omständigheterna är extraordinära och utmanande.

Sedan första val av Andliga rådet för Sollentunas bahá’íer 21 april 1994 har man haft fysiska årsmöten. Det gäller väl stort sätt alla föreningar och trossamfund. Våren 2020 är annorlunda och på kort tid har föreningslivet och styrelser fått lära sig att hantera videomöteprogram och fått nya insikter i virtuella möten och hur man ska hantera och leda det.

Nio personer väljs till till styrelsen ”Andliga rådet för Sollentunas bahá’íer”. Runt om i hela världen väljs andliga råd den 20/21 april. Ca. en vecka senare brukas omkring 180 Nationella andliga råd väljas. Det finns tusentals andliga råd över hela världen.

– Det känns lite läskigt. Speciellt tekniken gällande ljud och bild verkar vara ett problemområde. Det har blivit lite rundgång och utforskning av ljudproblem – och det är inte heller alltid videoprogrammen hittar kameran heller, berättar vår sekreterare.

– Vi är i framkanten på lärandets fält, så vi får se hur det blir kommande år. Virtuella årsmöten är ju ett bra komplement för de som inte kan närvara fysiskt.

Ridván-högtiden firas till minne om Bahá’u’lláhs proklamation år 1863 till mänskligheten att Han är den utlovade i alla religioner, och att tiden är inne för att förena hela världen och etablera global fred.