Här hittar du en samling bahá’í-filmer på Vimeo och Youtube som omhandler bahá’í-tron. Bahá’í-filmerna beskriver de viktigaste områdena bahá’íerna arbetar med internationellt. Se även närmare på intressanta perspektiv på hur vi kan arbeta med dessa ämnesområden. Vi hoppas du inspireras och att du även kan bistå oss att införa dessa tankar och idéer i grannskapen i Sollentuna.

A Widening Embrace (En bredare omfamning)

Bahá’í-filmen på Vimeo illustrerar hur Bahá’u’lláhs anhängare strävar tillsammans med sina vänner till att bidra till samhällets utveckling. Dessutom illustrerar Widening Embrace ett antal erfarenheter och insikter från några utvalda grannskap, byar och städer runtom i världen. Samtidigt med att filmen släpptes i samband med det internationella bahá’í-konventet 2018 så publicerades den ursprungligen här: bahai.org/widening-embrace.

The Cost of Discrimination (Diskrimineringens pris)

Ursprungligen en film som publicerades på IranWire: iranwire.com/en/features/4762

Dokumentären och den här bahá’í-filmen utforskar konsekvenserna av systematisk diskriminering och drar paralleller mellan apartheid i Sydafrika och Irans förtryck av bahá’íer. Filmen visades även på riksdagsseminariet ”Diskrimineringens pris” 27/11 2017.

Changing The World, One Wall At A Time (Att förändra världen, en vägg i taget)

Changing the World, One Wall i taget är en dokumentärfilm som ingår i Education Is Not A Crime-projekt – en av världens största gatukonst- och mänskliga rättighetskampanjer. Filmer ger en ökad medvetenhet om diskriminering av utbildning av Irans regering mot tiotusentals bahá’íer.

Light to the World (Ljus för världen)

Denna bahá’í-filmen beskriver mänsklighetens historia som utspelar sig. Det är berättelsen om mänsklighetens framsteg genom historien, som drivs av budskapet från Guds budbärare; de som har guidat mänskligheten genom dess utvecklingsstadier och fram till vår tid – till början av dess mognad.

För två hundra år sedan dök det upp en sådan profetisk figur: Bahá’u’lláh. Han kom med läror för denna tidsålder som representerar ett slut på världens splittring. Det är en helt annorlunda perspektiv, genom vilket – äntligen – mänsklighetens enhet kan förverkligas.

Upptäck mer genom berättelser från människor från olika nationer, vars liv har förvandlats av det andliga ljuset som Bahá’u’lláh förde till världen.

Bahá’í Sverige – inte ett år till

Svenska Bahá’í-samfundet uppmärksammar att Yaran har fängslats i nio år och deltar i den internationella kampanjen ”Not Another Year”. Musik av Mea Karvonen: A Nightingale’s Cry – Glory (mea-music.bandcamp.com)

Frontiers of Learning (I lärandets framkant)

Berättelser från fyra kluster som förmedlar några erfarenheter och insikter från lärandets gränsområden av dem som strävar efter att bidra till den andliga och materiella omvandlingen av samhället.

09 – Att bygga en ny civilisation

06 – Samstämmighet

05 – Vänskap och ömsesidigt stöd

02 – Ett tvåfaldigt moraliskt syfte

01 – Att bidra till samhällets förbättring