The Utterance Project

The Utterance Project – svenska böner

The Utterance Project (yttrandeprojektet) kommer från två bahá’íers – Violetta (engelska) och Adib (persisk, arabiska) – oberoende språkstudier. De har haft ett intresse i bahá’í-tronsView More

Studiecirkel ”Reflektioner kring själens liv”

Ruhi-institutets böcker för ungdomar och vuxna är ett utvecklat material för för att studera andliga teman, såväl som praktiska aspekter av bahá’í-tron i relation till lokalsamhällets behov.

Ungdomar - lek - undervisning - läger

Skolarbete om religion

För dig som är lärare eller elev på grundskolan eller gymnasiet bruker vår- och höst vara en hektiskt tid. Det är samtidigt en tid därView More