Ungdomar - lek - undervisning - läger

Skolarbete om religion

För dig som är lärare eller elev på grundskolan eller gymnasiet bruker vår- och höst vara en hektiskt tid. Det är samtidigt en tid där man brukar ha projektarbete i religionskunskap.

Vi kontaktar därför skolor i Sollentuna och bjuder in till träffar på Discord, där du kan ställa frågor till oss kring bahá’í-principer inom många områden.

Bahá’í-tron behandlar viktiga teman och principer som är vägledande för den värld vi lever i. Det kan handla om hur man mobiliserar ungdomar att styrka från värdegrunder och medverka till ett bättre samhälle. Bahá’u’lláh (1817-1892), grundaren av bahá’í-tron berättar att andlig kunskap, liksom vetenskaplig kunskap måste upptäckas gradvis.

Genom historien har människor i olika delar av världen följt någon form av religion som i dagens situation kan vara svår att leva efter. Många har därför tagit avstånd från både religion och Gud. Trots att det är helt förståeligt att ta avstånd från religion när det händer så mycket i dess namn, så kan undersökning om alternativa möjligheter leda till positiva krafter mot en förenad framtid. Att förstå principen om alltings framåtskridande leder till slutsatsen om alltings förnyelse.

Terasser som leder upp till Bábs helgedom, Karmelberget, Haifa, Heliga landet, Israel

Vil du intervjua oss? Kontakta sollentuna@bahai.se.

Du kan även delta på våra andaktsmöten. Se vår kalender.

Foto: media.bahai.org