Studiecirkel ”Reflektioner kring själens liv”

Intresserad i att lära dig mer om andlighet och själens liv? Bahá’í-samfundet i Sollentuna önskar dig varmt välkommen till vår studiecirkel ”Reflektioner kring själens liv”.

Genom Ruhi-institutets böcker för ungdomar och vuxna har vi utvecklat material för att studera andliga teman, såväl som praktiska aspekter av bahá’í-tron i relation till lokalsamhällets behov. Ett tiotal böcker finns tillgängliga och de har det gemensamma syftet att uppnå de tre övergripande målen:

  • att ge dig insikter i andliga frågor,
  • delge kunskap om bahá’í-tron,
  • samt att det utvecklar färdigheter som behövs för att på olika sätt verka för samhällets utveckling, med speciell anknytning till grannskapet där man bor.

Studiecirkel ”Reflektioner kring själens liv” ingår i en serie utbildningsprogram och ses inte bara som en process för att införskaffa kunskaper och utveckla färdigheter, men det syftar även till att utveckla de väldiga och kraftfulla förmågor som är en del av varje människas natur.

At utveckla denna potential, som anses vara varje individs gudomligt givna rättighet och skyldighet, betyder att vi når vår fulla mognad när vi tjänar mänskligheten inom ramen för skapandet av en ny världscivilisation.

Studera viktiga teman tillsammans

Studiecirklarna tar upp viktiga teman som är av såväl andlig som praktisk natur. Den inledande boken, Reflektioner kring själens liv, utforskar frågor som bön och meditation, människans essens, själens utveckling och livet efter döden. Bland övriga böcker finns Att undervisa barn, med fokus på barnaktiviteter, och Att frigöra juniorers förmåga, som rör juniorgrupper (juniorungdomar: 11-14-åringar). Sekvensen avslutas med en förberedelse att på egen hand kunna hålla studiecirklar för vänner och bekanta.

Öppna studiecirklar för alla

Bahá’í-samfundets studiecirklar är öppna för alla, oavsett bakgrund. Varje studiecirkel har en handledare för att föra samtalet mellan gruppens deltagare, snarare än att agera lärare eller sakkunnig. Gruppen kan välja att studera ett tema intensivt flera dagar i rad eller träffas regelbundet, exempelvis ett par timmar varje vecka. Som ett resultat av detta uppnår vi ett utbyte av tankar och åsikter bygger upp en gynnsam stämning. Dessutom berikas diskussioner ytterligare av konstnärliga inslag, som stimulerar till reflektion och eftertanke.

Sedan deltagarna engageras på samhällets gräsrotsnivå samtidigt får de möjlighet och praktiska verktyg för att åstadkomma en förändring i sitt grannskap. Alltså: vi skapar något mycket positivt som påverkar vårt närområde där vi bor.

Fyll i intresseinformation under om du vill delta i studiecirkeln Reflektioner kring själens liv. Vi planerar starta upp studiecirkeln Reflektionerer kring själens liv under juli månad. Studiecirkeln är kostnadsfri.

  • Max antal deltagare är 7 för varje studierkel.
  • Hur: Virtuellt.
  • När: juli och framåt, ca. 3-5 träffar.
  • Pris: kostnadsfritt

Läs mer om Ruhi-studiecirklar på Instituto Ruhí.


Ja! Jag vill delta i studiecirkeln ”Reflektioner kring själens liv”

Fyll i formuläret här under, så kontaktar vi dig snarast och bekräftar din anmälan, vanligtvis inom 24 timmar.