Bábs gravhelgedom på Karmelberget i Heliga landet.
Bábs gravhelgedom och de nedre terrasserna, Karmelberget, Heliga landet, Israel

Bahá’í-tron är en monoteistisk världsreligion, med i dag långt över 6 miljoner troende i över 200 länder världen över. Med början år 1844 i Persien, där Báb (arab. Porten) 1819-1859 uppenbarade att han är Porten till den som alla religioner väntar på, den Utlovade, Herrens Härlighet, har nu bahá’í etablerad sig på tusentals orter över hela planeten.

Bahá’íer tror att alla religioner inspireras från samma Gud (det är samma sol som skiner på jorden, samma andliga ljus finns inom alla religioner). Religionsgrundarna är som lärare som gradvis utbildar mänskligheten. Religionen är progressiv och utvecklas, i takt med att mänskligheten utvecklas. De andliga sanningarna är gemensamma för alla religioner, och religionernas sociala budskap ändras från tidsperiod till tidsperiod.

Bahá’u’lláh (arab. Guds Härlighet) 1817-1892, uppenbarade år 1863 i Baghdad att Han var den Utlovade för alla religioner. Hans budskap, författad i landsförvisning och i exil innehåller de andliga lagar, de förordningar och det sociala budskap som världens folks behöver i dag.

Bahá’íer i Sollentuna och runt om i världen är djupt involverade i samhällsprocesser som förenar mänskligheten. Vi tror på trivsel i mångfald, där alla människor kan bidra till att skapa en bättre planet och där alla kan hjälpa till.

Du är välkommen att kontakta Bahá’í-samfundet i Sollentuna – sollentuna@bahai.se om du söker mer information.

Besök gärna bahai.org och bahai.se för ytterligare information.