The Utterance Project

The Utterance Project – svenska böner

The Utterance Project (yttrandeprojektet) kommer från två bahá’íers – Violetta (engelska) och Adib (persisk, arabiska) – oberoende språkstudier. De har haft ett intresse i bahá’í-trons heliga skrifter under många år. Under 2020 kom de i kontakt med varandra (Adib bor i Austin, Texas, USA och Violette i Pointe-Noire, Republiken Kongo [Kongo-Brazzaville]). Det är åtta timmars tidsskillnad. De verkar ha en del att göra på vart sitt håll. Det att göra videor, spela in texter och ta emot olika språk som de sätter till Báb, Bahá’u’lláh eller ‘Abdu’l-Bahás originaltexter (arabiska eller persiska) är ett gediget arbete. Det blir otroligt vackert att se och höra originaltexten. Speciellt tillsammans med den svenska översättningen.

Lär dig några originalskrifter på arabiska/persiska

För dig som är språkintresserad kanske det här kan vara av intresse. Just nu finns det ett antal svenska böner som är spelat in. Grundtexten är från arabiska eller persiska. Báb och Bahá’u’lláh skrev övergripande på arabiska: Báb 90 %; och Bahá’u’lláh, kanske 50 %, samt ‘Abdu’l-Bahá: omkring 30 %.

Den arabiska grundtexten läses här i en ”neutral” arabisk språkdräkt med utgångspunkt från Jordanien. Bara det är en utmaning, då det finns lite olika arabiska uttal som skiljer sig mellan de olika länderna. Även om originalspråket är arabiska blir resultatet att rösten och texten följer en så kallad modern standardarabiskt (Modern Standard Arabic) stil som används i nyhetstidningar, TV, radio, på internet m.m.

Bahá’u’lláh åtnjöt en suverän behärskning av arabiska och föredrog att använda den i de brev och andra skrifter där dess noggrannhet gällande betydelsen var särskilt lämplig för att redogöra för viktiga grundprinciper. Dessutom var det inte ovanlig att Han kunde inleda med arabiska och övergå till persiska och avsluta med arabiska.

Du kan använda The Utterance Project som en första introduktion till de heliga skrifterna på originalspråket.

Översättning av bahá’í-skrifter till svenska

Översättningen av Bábs, Bahá’u’lláhs och ‘Abdu’l-Bahás heliga skrifter till svenska sker för det mesta med utgångspunkt ifrån Shoghi Effendis engelska översättningar från arabiska och persiska. Så klart har man rådgivande kontakter med persisk- och arabisktalande bahá’íer. Bara det är ett översätta är ett inte helt enkelt projekt. Som ett resultat av det är det många faktorer som spelar in: dels ska översättningen ge en språkbild som fungerar på målspråket, dessutom det ska bevara en grundspråkets principer och ”helighet”.

I och med att bahá’í-trons heliga skrifter innehåller både poesi, principer och viktiga ordlyder som dels är okända, eller inte lätt att ”översätta”, blir det många timmars arbete för översättarna. Samma sak för korrekturläsarna. Man utgår från Shoghi Effendis ursprungstext. Det gör det ju enklare, men viktiga principer ska ju framföras. Några sociala principer som ”mänsklighetens enhet”, ”jämlikhet mellan man och kvinna”, ”ett internationellt världsspråk” kan vara en utmaning. Sedan är det en annan utmaning med översättningen av andliga principer. Det är kärlek, respekt, vänlighet, mod, kunskap, medlidande, tacksamhet är en annan. Och när det hela blandas med ordrim, poesi och en helt anna kulturell och andlig grundtext, så kan ni gissa att det inte blir någon lätt uppgift.

Här under följer några av de svenska böner och heliga skrifter från Báb och Bahá’u’llah som ingår i The Utterance Project: