Utmaningar för Sollentunas grannskap

Vilka utmaningar finns det i våra grannskap?

Många i Sollentuna olika grannskap upplever utmaningar i sin vardag. Vi pratar ofta ytlig med varandra. Spänningar finns inom familjen. Vi har glömt vårt ansvar för att förbättra närområdet där vi bor. Barn och ungdomar far illa, äldre behandlas dåligt. 

Ökad arbetslöshet och ökade kunskapsbrister finns på många områden. Brist på kulturell mångfald, en rädsla för social oro, ekonomisk olikhet. Bahá’í-samfundets upplever att andlighet i Sollentunas grannskap avvisas för det mesta.

Går det att lösa problemet?

Vi tar inte till oss en djupare kunskap om värdet av ärlighet, moral och etik, om människans inre andliga förmågor och talanger.

När vi håller fast vid gamla tankemönster, tänds inte nyfikenhetens lampa. Sökandet efter andliga värderingar beaktas inte. Alla tankar som baseras på att människan har en inre värdighet, ett själsliv som har en enorm kraft, motarbetas eller ignoreras.

Andlighet har inget värde i dag

Dygder och moral är en stor kraft, något att inspireras över. När den Gudomliga kraften inom oss fungerar skapas harmoni och balans och livskraftiga grannskap. Men det verkar inte ha något värde.

Vad vill bahá’í-samfundet?

Bahá’í-samfundet hoppas progressiva människor i Sollentuna som vill etablera andliga grannskap i Sollentuna, kontaktar oss.

Demokratikvällar, studiecirklar och Lokal-TV

Det har bott bahá’íer har i Sollentuna sedan 1970-talet. En liten grupp bahá’íer kom till Sollentuna på början av1990-talet. Vi började med demokratikvällar och studiecirklar via Studieförbundet Vuxenskolan. Bahá’í-samfundet deltog på föreningsmässor. Vi hade på 2000-talet TV-program på Lokal-TV under flera år.

Etableringen av andliga grannskap i Sollentuna

Vi vill etablera och skapa livskraftiga andliga grannskap. Vi ser värdet av att barn, ungdomar, föräldrar, familjer och deras vänner studerar sitt grannskap.

Kärnaktiviteter för framtiden

När fler i Sollentuna tror att Gud välsignar och vägleder i vårt dagliga liv, tjänar vi andra genom att anordna barnklasser. Vi har andaktsmöten, håller studiecirklar tillsammans med ungdomar och studerar deras roll i grannskapen. Vi vill skapa nya livfulla grannskap. Vi tillförs ny kunskap och insikter som berikar alla.

Varför ska du bli bahá’í?

Oberoende av din kultur, din bakgrund får du nya insikter om din andlighet. Ta reda på de genuina drivkrafterna inom dig. Bahá’íer erbjuder dig bra verktyg. Tillsammans skapar vi en kultur av innerliga och andliga vänskapsband.

Bahá’í-samfundet i Sollentuna består (2020) består av ca. 20 troende från olika länder och med olika bakgrund och ett antal intresserade i tron. Nu är tiden inne för en omfattande tillväxt – där fler människor tar till sig Bahá’u’lláhs vision. Det är mycket arbete kvar i Sollentunas grannskap.

Kan det bli verklighet?

Du kanske inte ser dig själv som en grannskapsbyggare.Kanske önskar du bara ta del av Bahá’u’lláhs ord och utveckla ditt andliga liv. Det är emellertid vanliga människor som gör en skillnad. Du är unik och har en själ med fantastiska andliga förmågor. Kontakta därför Bahá’í-samfundet i dag – så berättar vi hur du blir bahá’í.

Kontakta oss idag