Familj med glädje

Gemensamhet och glädje i Sollentuna

Vi har mycket gemensamt i Sollentuna. Vi har en samhörighet, och vi har våra familjer, vänner, släktingar och en social trygghet. Men ingen gemensamhet mellan oss är tänkbar utan den högsta: en Gud, ett hopp, en tro.

Genom gemenskapen i bön för varandra, för våra familjer och vänner, för våra grannskap där människor från olika bakgrunder, kulturer och religioner bor – skapas dynamiska och glädjefulla möten och tillit.

Glädjen i att vara tillsammans, att kunna ha meningsfulla samtal kring liv och hälsa, kring små och stora saker i livet, där skratt och livfulla kommentarer inspirerar oss är roligt. Inte bara roligt och utmanande, men viktigt – det är att vara människa.

Därför ska vi ta vara på alla glädjeämnen och dela med oss av värmen och den skapande kraften i våra familjeliv. Tillsammans skapar vi motståndskraftiga grannskap och mötesplatser som minskar aggressiva förhållningssätt, bitterhet, hat, avundsjuka och negativ stress.

Genom glädjen som vi delar med oss skapas en ny energi och andliga förutsättningar för att ta del av de stora utmaningar som står framför oss i Sollentunas grannskap och i andra på andra orter i Sverige och i världen.

Glädjen är inte enbart superlokal – det är universellt och det är en skapande kraft som vägleder oss i livet.

Bahá’u’lláh säger i Förborgade Ord:

O Andens Son!
Med ljusets glädjefyllda budskap hälsar Jag dig: Gläd dig! Till helighetens förgård kallar Jag dig; förbliv därinne, att du för evigt må leva i frid. (A33)

Det är något att sträva efter. En högre idé och en punkt att börja ifrån.

Sträva därför med all kraft att sprida glädje i ditt liv – du kan påverka andra!